Fællesråd Voerladegård VIF Spejderne Web kalenderen e-mail me


Voerladegård Fællesråd

Voerladegård i Ny Skanderborg Kommune

Fællesrådet i Voerladegård ved Helle Hagen Blæsbjerg har sammen med repræsentanter fra 6 af byens foreninger taget initiativ til, at igangsætte projekt »Voerladegård i Ny Skanderborg Kommune«, som en del af et samlet udviklingsprojekt om »Nye demokratiformer« i landområderne i Ny Skanderborg Kommune. De 6 foreninger, som står bag projektet er: Voerladegård Idrætsforening, Voerladegård Forsamlingshus, Skolebestyrelsen, Menighedsrådet, KFUM Spejderne og Forældrerådet for SFO & Børnehave.

Baggrund
Baggrunden for projektet er et ønske om, at synliggøre Voerladegård som en levende landsby - et godt sted at bo og virke - i Ny Skanderborg Kommune, som vi bliver en del af den 1. januar 2007. Med projektet vil vi gerne skabe en dialog om i hvilke(n) retninger vi - borgerne - ønsker at Voerladegård og omegn skal udvikle sig. Samtidig skal projektet være med til, at sætte fokus på Voerladegård og omegn som en helhed og medvirke til, at der skabes et fremadrettet overblik for den ønskede udvikling.

Formål
Formålet med projektet er:
- at engagere mange borgere i planlægningen af Voerladegård og omegns fremtid
- at belyse Voerladegårds aktuelle styrker og fremtidsmuligheder
- at finde frem til gode og realistiske projekter, der kan gennemføres og være med til, at forbedre borgernes levevilkår og udfoldelsesmuligheder
- at skabe grundlag for en god kommunikation mellem Voerladegård og Ny Skanderborg Kommune.

Resultater
Resultatet af projektet bliver, at der udarbejdes en Landsbyplan for Voerladegård sogn. Landsbyplanen er en bred og procesorienteret plan for lokalsamfundet og forhåbentlig kan den blive bindeled i mellem kommuneplanen og de aktuelle lokalplaner i lokalsamfundet. Landsbyplanen er et billede af, hvordan Voerladegård kan se ud om 5 - 10 år.
Et andet resultat af projektet vil være, at Ny Skanderborg Kommune påvirkes til, at udarbejde en kommunal politik for deres indsats i landdistrikterne i form af en landdistriktspolitik og at det bliver synligt at nærdemokrati er en samfundsskabende aktivitet, hvor borgerne i landdistrikterne kan mobiliseres til at deltage i udviklingen af de lokale samfund.

Tidsplan og aktiviteter
Der afholdes et borgermøde i Voerladegård Forsamlingshus, hvor alle interesserede inviteres til at deltage. Ved borgermødet vil projekt ”Voerladegård i Ny Skanderborg Kommune” blive præsenteret og derefter skal deltagerne være med til, at finde de aktuelle styrker og udviklingsmuligheder. Borgerne inviteres til at komme med nye ideer og ønsker udfra mottoet: »Intet er for småt og intet er for stort«.
Initiativtagerne håber, at rigtig mange vil møde op i Voerladegård Forsamlingshus og deltage i dialogen om i hvilke(n) retninger Voerladegård og omegn skal udvikle sig.
Initiativtagerne håber også, at vi kan inspirere de øvrige landsbyer i Ny Skanderborg Kommune til at igangsætte et tilsvarende arbejde i deres landsbyer, således at vi sammen kan påvirke det kommende byråd for Ny Skanderborg Kommune til, at prioritere udarbejdelsen af en kommunal politik for deres indsats i landdistrikterne højt.

Fællesrådet Voerladegård


Hvor finder du Voerladegård?